Utsikter från en balkong i Varberg

Vems frihet är det vi skyddar?

Posted in repris by Martin Bagge / brother on 16/7 2010

Sedan 2007 har det funnits en avart av GPL version 3 som kallas AGPL3, i allt väsentligt är det samma licens som GPL3 men den har ett tillägg som innebär att en person som använder kod licensierad som AGPL3 måste tillgängliggöra eventuella ändringar i densamma.

Låt oss ta ett exempel. WordPress skulle kunna vara licensierad i AGPL3 (det är det inte men för exemplets skull). Gör man ändringar i WordPress och sedan distribuerar dessa kickar licensen in och ”tvingar” dig att dels göra källkoden tillgänglig men dina ändringar måste dessutom vara licensierade enligt AGPL3 (eller en kompatibel licens, det finns inte). Precis samma förfarande som i GPL alltså. Skillnaden visar sig när jag använder min modifierade WordPress men inte distribuerar ändringarna. I GPL är detta tillåtet och det är här AGPL kommer in och ”tvingar” dig att göra ändringarna tillgängliga. AGPL3 ”lagar” alltså ett ”problem” i GPL3. Ett rätt trevligt kryphål för den som vill ta ett GPL-projekt, göra lite ändringar och sedan använda resultatet privat. Jag har aldrig själv hamnat i att jag utnyttjat det men jag kan se varför det kan vara intressant att göra på detta sätt.

Vem är det man vill skydda genom att använda AGPL? Vanligen är motivet att välja GPL som licensbas att man vill säkerställa att framtida produkter baserade på den aktuella fortsätter att vara öppen källkod. Detta är inte självklart i alla öppna licenser (och väljer man en sådan licens har man säkert motiv för det, en annan debatt). Med GPL skyddas rättigheterna hos den ursprungliga upphovsrättsinnehavaren, framtida versioner kommer att vara öppna. Skyddet omfattar även mig som nyttjar ”programmet”, jag får dels rätten att se vad programmet gör och jag får ändra i det, jag får dessutom sprida det vidare. Så långt är GPL och AGPL samma, jag hävdar att AGPL tar ett annat fokus. Nu är det inte längre upphovsrättsinnehavaren som är i centrum. Det är inte heller till fullo den som nyttjar programmet (snarare tjänsten) som är i centrum. AGPL tar på sig Stallmans messiasdräkt och för ett korståg.
När GPL:s kritiker gnäller över att GPL inte är fri nog (att det införs restriktioner på hur deriverat arbete får vidaredistribueras osv) så har de förvisso rätt men kritiken är rätt tafatt, jag har rätt att göra vad tusan jag vill med sakerna så länge jag inte distribuerar det vidare. Det kan jag inte göra med AGPL och det är helt plötsligt sant som kritikerna säger. AGPL skyddar egentligen inte någons frihet, AGPL skyddar möjligen kampen för öppen och fri mjukvara.

AGPL är en god intention men jag tror inte att vad det mynnar ut i är av så mycket vettigt. Någon grejj här och var kommer säkert att råka illa ut och tvingas släppa ut sin modifiering men de stora innovationerna och den stora spridningen är ju som alltid på ett annat plan än i en lokal implementation. Vill den eller de som ändrar senare distribuera sin deriverade utgåva kickar ju samma regler som i GPL in och de måste lämna vidare källkoden. Jag placerar AGPL på bakgården, det var en fin tanke men det bidrar mest till att splittra rörelsen.

Annonser